Κρασί λευκό Ζίτσα (κιλό) 5,00€
Κρασί ροζέ Ζίτσα (κιλό) 5,00€
Ορεινές διαδρομές Ζίτσα λευκό (750ml) 9,50€
Ορεινές διαδρομές Ζίτσα λευκό - ροζέ - ημίγλυκο (187,5ml) 3,00€
Λήμνος λευκό (750ml) 9,50€
METHEA - Vriniotis winery (750ml) 9,00€
Τσίπουρο Δεκαράκι (200ml) 7,00€
Mπύρα Alpha 2,50€
Mπύρα Heineken 2,50€
Mπύρα Fischer 2,50€
Mπύρα Μάμος 2,50€
Mπύρα Kaiser 3,00€
Mπύρα Heineken (330ml) 1,50€