Λευκό - Ροζέ Ζίτσα (κιλό) 5,00€
Ορεινές Διαδρομές Ζίτσα Λευκό (750ml) 9,50€
Ορεινές Διαδρομές Ζίτσα Λευκό - Ροζέ - Ημίγλυκο (187,5ml) 3,00€
Λήμνια Γη 11,00€
Λήμνος Λευκό 9,50€
Λήμνος Λευκό (375 ml) 5,00€
Τσίπουρο Δεκαράκι 7,00€
Mπύρα Alpha 2,50€
Mπύρα Heineken 2,50€
Mπύρα Fischer 2,50€
Mπύρα Μάμος 2,50€
Mπύρα Kaiser 3,00€